Főoldal

 Városközponti Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 

Szeretettel köszöntjük a Jókai Mór Általános Iskola honlapján ! 

 
 
 
"Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók.
A nagy nevelők általában az elsőt tartják fontosnak."
 
(Németh László: A pedagógus hite)
 


 
 
Köszöntöm a kedves érdeklődő Olvasót!
 
 
       Visszaemlékezni, múltat idézni felelősségteljes, szép feladat, hiszen iskolánk történetének négy évtizede több ezer diák, szülő és pedagógus közös élménye volt. Mostani ünnepünk a hálás utókor és az egykori iskolaalapítók találkozása.Bevezető gondolatomat megerősítik azok a közelmúltban történt kedves érdeklődő telefonok, levelek, személyes találkozások, melyek tiszteletteljes szeretettel emlékeztek az elmúlt 40 évre - ki diákként, szülőként, ki pedig volt kollégaként - egyetlen összetartó közösség tagjaként megfogalmazva, mit jelentett számára volt iskolája, a Jókai.       Ahogy a személyes életünkben a születés első percei meghatározóak, ugyanúgy az iskola indulása is jól sikerült hála a megalapításnál segédkezőknek.Negyedik igazgatóként vettem át az iskola vezetését. Jól működő, nagy hagyományokkal rendelkező iskolát találtam itt 1997-ben. Személyes visszatekintésem azokról az évekről szól, melyeket együtt töltöttünk el. Az elért sikereket a közösség eredményének tekintem, melyben ott van a tanítónők alapos felkészítő munkája és tanár-kollégáim törekvése, hogy minden tanítvány képességeihez mérten a legjobb tudással kezdhesse választott középiskoláját.
       A tanulmányi versenyek területén iskolánkban a matematika, fizika, kémia, technika, természetismeret, és a földrajz versenyek eredménye országos szintű, illetve az idegen nyelv tanítás hatékonysága szintén példaértékű. A teljesség igénye nélkül sorolom föl azokat a területeket, melyek évről évre hozzájárulnak, hogy a tanév többet jelentsen 185 tanítási napnál.A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei legeredményesebb iskolájának járó kupát 11 éve kapja iskolánk, az országos tudománytörténeti és technika versenyen ötödik éve az első három helyen vannak diákjaink. A matematika igazi népszerűségét a Jókai matematika háziversenyen induló 120-150 közötti tanuló jelzi 3. osztálytól a nyolcadikosokig. Eredményesek diákjaink a humán és művészeti területeken is. A versmondástól a népdaléneklésig, a néptánctól a képzőművészeti pályázatokig sok szép eredményt tudhatunk magunkénak. Az év végi diákgyűléseken minden évben 130-150 eredményes tanuló nevét sorolom fel a közösség elõtt, akik legalább városi 3. helyezettek voltak valamilyen területen.
     Jeles ünnepeinket színesítik és önálló kiállítással örvendeztetnek meg bennünket a rajzszakkör kiválóságai. Rendszeres résztvevői és sikeres szereplői diákjaink a szépkiejtési és a helyesírási versenyeknek. Igazi unikum a színjátszó-kör, mely minden évben meglepi közösségünket egy-egy klasszikus drámaíró darabjával. Az idegen nyelv hatékonyságát és élményszerűségét az anyanyelvi területen kapott képzés segíti. A kéthetes angliai tanulmányutak életre szóló emlékek maradnak és segítik nevelőink tanórán végezett munkáját. Kézzelfogható bizonyítékai a nyelvvizsgák és a nagyszámú tagozatra jelentkezõ nyolcadikos diák.
       A sport, mint a korosztály természetes mozgásigénye jelen van diákjaink mindennapjaiban. Kiemelkedő eredmények születtek a csapatjátékot igénylő területeken, mint például a kosárlabdában és a labdarúgás területén.
Közös sikerünk az is, hogy a nevelőtestület megőrizte nyitottságát, fogékonyságát az újító szándékok iránt. Erre szükség is volt, hiszen soha ennyi változás nem történt a közoktatásban, mint az elmúlt években.
       Most készült el a harmadik pedagógiai program és helyi tanterv - 1998 óta. Megismertük, elsajátítottuk és napi gyakorlattá tettük a minőségirányítás módszertanát.Intézményünk sajátos helyzetéből adódik, hogy a szülői közösség magas elvárásokat támaszt gyermekei és az őket nevelõ, oktató tanárokkal szemben. Az évtizedek alatt megszerzett bizalomért és elismerésért ma is mindennap meg kell szolgálni. Azért remélem, hogy diákjaink, valamint az itt dolgozó felnőttek szorongások és feszültség nélkül, a munkájukra koncentrálva végezhetik napi feladataikat.Eredménynek könyvelem el, hogy sok ember munkáját összehangolva nagyon kevés pénzből felújítottuk az iskola homlokzatát, és szülői segítséggel, összefogással minden osztálytermünk megújulhatott. Személyes jó kapcsolat alakult ki a terület önkormányzati képviselőjével is, aki figyelemmel kíséri és támogatja munkánkat.
       Röviden összefoglalva izgalmas és eseményekben, eredményekben gazdag éveket tudhatunk magunk mögött. 
A szülők és diákok iskola iránti érdeklődését jelzi a magas beiskolázási létszám, a tanítás eredményességét pedig a középiskolák pozitív visszajelzései. A változó körülmények között szeretnénk továbbra is ennek megfelelni, folytatva elődeink nemes hagyományait.

 

Priskin Pál
igazgató